Навчальні плани


Робочий навчальний план
 середньої загальноосвітньої школи №40 м.Львова
на 2017-2018 навчальний рік
                                         
 Пояснювальна записка
до  робочого навчального плану
середньої загальноосвітньої школи №40
на 2017-2018 навчальний рік
І.  Загальні засади
Робочий навчальний план середньої загальноосвітньої школи № 40 на 2017-2018 навчальний рік складено відповідно до вимог Законів України №2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010 року, «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,від 20.04.2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 14.01.2004 року №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778),    постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 « Про державний стандарт базової та повної загальної освіти»,  наказу МОН України  від 08.04.2009 №312 « Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітній школі»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 року №854 «Про запровадження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі».


 За статутом навчальний заклад є  середньою загальноосвітньою школою                                                                       І-ІІІ ступеня
Заклад
Клас

1
2
3
4
1-4
5
6
7
8
9
5-9
10
11
10-11
1-11
ГПД
СЗШ
№40 
К-сть учнів
94
86
95
109
384
93
99
66
40
62
360
40
31
71
815
150
К-сть класів
3
3
3
4
13
3
4
3
2
3
15
2
1
3
31

Середня наповнюваність класу
31
29
32
27
30
31
25
22
20
21
24
20
31
24
26
30

 Робочі  навчальні  плани    на  2017/2018 навчальний рік складено:
       Для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи , затвердженими  наказом МОН молоді і спорту України від  10.06.2011 №572-(додаток 1);
Класи з поглибленим вивченням англійської мови: 1В, 2В, 3Б, 4А
( додаток.4) із змінами згідно з наказом МО і науки України від 16.04.2014 №460;( зі змінами)
·        Для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів  ІІ ступеня, , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України    від 03.04.2012р №409  (додаток1)( зі змінами)
Класи з поглибленим вивченням англійської мови: 5-А, 6-А, 7-А, 8-А,
 9-А-( додаток 3 ) ( в редакції  наказу МОН  України  від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465;

·        для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 року №834  : 10А, 11А-філологічний профіль-(додаток 9 ), 
      10Б-універсальний профіль-(додаток 2зі змінами, внесеними     
      наказом МОН України  від 29.05.2014 .657;


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Робочий навчальний план середньої загальноосвітньої школи № 40 охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів.
Повноцінність загальної середньо освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.
При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.
Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи використано на введення:
      *  додаткових годин до інваріантної складової  на викладання української мови  у 1-х класах(1год).
·        додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання    християнської етики  у 1-4 класах ( 1 год.) ;
·        спецкурсу «Розвиток мовлення»  у 3Б, 3В, 3Г класах , 4А, 4Б(0,5год);
·        спецкурсу    « Уроки для сталого  розвитку» у 3-4 класах   (0,5год.) ;
з метою  формування у молодого українця потреб здорового способу життя, потреб  до пізнання світу і людини в ньому, засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах життя. ;
Години варіативної складової робочого навчального плану учнів 5-9 класів розподілено на введення:
додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання ( курси за вибором) :
·        християнської етики у 5-9  класах
·        спецкурсу «Львовознавство» у 7Бкл, (0,5год), 7Вкл.(0,5год)
·        спецкурсу „    Українське народознавство” у 5-6 кл. ( 0,5год.),
·        правознавства у 8-А, 8Бкл..(1 год),
·        німецької мови у5Б,5В кл.(по 2год), у 6-Б,6В,6Гкл. ,  7-Б, 7Вкл,  8-Б, кл (по 1 год) ;
 факультативів  :
·        Етногеографія у 9В кл. (1год)
·        Історичне краєзнавство 9Бкл.(1 год), 9Вкл (1год)
·        Рукоділля у класі ( дівчата)(1год)
·        Образотворче мистецтво  : 6Б, 6В, 6Гкл. ( по 0,5год)
з метою формування національної самореалізації особистості школяра, широкої інтеграції українознавчих дисциплін .
Години варіативної складової робочого навчального плану учнів школи ІІІ ступеня використано на  введення( курсів за вибором):
 додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання :
·        Геометрія   в 10-Акл. (1 год);
·        Англійська мова в 11Акласі(1год)
·         Основи християнської етики в 10-А, 10Б , 11-Акл.(1год),
·         Спецкурсу  « Уроки для сталого   розвитку» в 10-А кл.(0,5год), 10-Б кл.(0,5год)
·        Мовленнєвий етикет: 10Бкл.(1год)
·        Інформатика : 10Б кл.(1год)
·        Історія України : 10Бкл.(1год)
·        Хімія : 10А кл.(0,5год)
Факультативи
Країнознавство:   у 10 А кл ( 1 год), 10Бкл.(1год)
Історія України:  в 11 А кл.(1 год)
Художня культура : 10А кл (1год), 10Бкл.(0,5год).
з метою  навчити учнів практично застосовувати вивчене на уроках,  з метою задовільнення потреб учнів і батьків    ( підготовка до ЗНО) .


ІІІ. Структура 2017-2018 навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018 навчальний рік розпочинається у школі 1 вересня святом — День знань — і закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
І семестр - з 1 вересня по 25 грудня 2017р.
ІІ семестр - з 15  січня по  25  травня.2018р.
Вручення документів про освіту:
                                  Канікули впродовж навчального року:
-      осінні з 17 жовтня  по 20 жовтня 2017р.
-      зимові з 25 грудня2017р.  по 12  січня 2018р.
-      весняні08 березня -09 березня 2018р.
               з 05 квітня  по 13   квітня.2018 р.
Рішення щодо додаткових тижневих канікул для учнів 1-го класу буде прийняте після завершення І семестру.
Навчальна практика та навчальні екскурсії за рішенням закладу може  проводитися  впродовж навчального року.Режим роботи середньої загальноосвітньої школи №40  – п’ятиденний, навчання в одну зміну.
Розклад дзвінків:
0  урок- 8.00-8.45.
1 урок-  9.00-9.45.
2 урок -  9.55-10.40.
3 урок -  10.00-11.45.
4 урок-   12.00-12.45.
5 урок-  12.55-13.40.
6 урок-   13.50-14.35.       
7 урок -  14.14.50.-15.35.
                                                                                   Додаток 1

                          Використані факультативи у 2017  -  2018 н.р.

Назва
Клас
К-сть год.
Примітка
1
Етногеографія
1

2
Історичне краєзнавство
9Б, 9В
2

3
Рукоділля
1

4
Країнознавство
10А, 10Б
2

5
Історія України
11А
1

6
Художня культура
10А, 10Б
1,5

7
Образотворче мистецтво
6А, 6Б, 6В
1,5


Усього


  10  год


      
Додаток 2.
Невикористані         факультативи
на 2017-2018 н.р.

Назва
Клас
К-сть год.
Примітка
1
Математика
6Б, 6В10Б, 11А
3,5

2
Трудове навчання
6Б, 9Б, 9В
2

3
Хімія
10А, 11А
1,5

4
Фізична культура
1

Усього


 8 год.   Навчальний    план
для учнів  1-4  класів СЗШ№40 м.Львова   на 2017-2018 н.р.

Навчальні предмети
1 погл.
1
1
2
Погл.
2
2
3
погл
3
3
4
Погл
4.
4
4
Класи
1-В
1-А
1-Б
2 А
2 Б
3 Б
3 А
4 А
Інваріантна складова

1
Українська мова
7
7+1
7+1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
Англійська мова
3
   1
1
3
2
2
3
2
2
4
2
2
2
3
Математика
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Природознавство
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
Я  у світі
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
6
Мистецтво
1
-
-
-
-
-
-
-
-                                                 
-
-
-
7
Музичне мистецтво

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Образотворче
мистецтво
-
1
1
+1
1
1
+1
1
1
+0,5
1
1
1
9
Трудове навчання
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Інформатика
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
Фізична культура
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
Основи   здоров’я
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1  Разом (без
фізкультури)
19+3
18+1+3
18+1+3
20+1+3
20+3
20+3
21+1+
3
21+
3
21+3
22+
0,5+
3
21+
3
21+3
21+3 Варіативна
складова
1
1
1
2(+1)
2
2
2(+1)
2
2
1(+0,5)
2
2
2Курси за вибором
1
1
1
1
2
2
1
2
2
0,5
2
2
214
Розвиток мовлення
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
15
Сталий розвиток


0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
16
Християнська етика
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1

Гранично
допустиме
20
20
20
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23

Всього
фінансується
23
23
23
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26


  Навчальний    план    для учнів 5-9 класів СЗШ № 40 м.Львова   на 2017-2018 н.р

Предмети
5 П
5
5
6  П
6
6
6
7 П
7
7
8 П
8
9 П
9
9
Класи
Інваріантна складова1
Українська мова
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
Українська література
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Зарубіжна  література
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
Англійська мова
5
3
3
5
3
3
3
5
3
3
5
3
5
3
3
5
Німецька мова
2
-
-
2
-
-
-
2
-
2
-
2


6
Математика
4
4
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-

7
Алгебра
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
8
Геометрія
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
9
Інформатика
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
10
Історія України
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
11
Всесвітня історія
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Основи правознавст.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
13
Природознавство
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Біологія
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
Географія
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
16
Фізика
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
3
3
3
17
Хімія
-
-
-
-
-
-
-
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
18
Мистецтво
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
0,5
1
0,5
1
1
19
Музичне мистецтво
-
1
1
-
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
20
Образ. мистецтво
-
1
1
-
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
21
Фізична культура
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
22
Основи здоров’я
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
23
Трудове навчання
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Разом
26,5+3
23,5+3
23,5+3
29,5+3
26,5+3
26,5+3
26,5+3
31+3
28+3
28+3
31,5++3
28,5+3
33+3
30+3
30+3
Варіативна складова
1,5
3,5
3,5
1,5
3,5
3,5
3,5
1
2,5
2,5
1,5
3
0
3
3
Курси за вибором
1,5
3,5
3,5
1,5
2
2
2
1
2,5
2,5
1,5
3
0
0,5
0,5
24
Основи христ. етики
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
25
Львовознавство
0,5
0,5
26
Укр. народознавство
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-27
Практичне право


1
128
Німецька мова

2
2

1
1
1
1
1
1


Факультативи
-
-

-
1,5
1,5
1,5
-
-
-
-
-
2,5
2,5
29
Етногеографія1
30
Історичне  краєзнав.1
1
31
Рукоділля1

32
Образ.мистецтво
1
1
1
33
Світова літ.мозаїка
0,5
0,5
Вакансія
0,5
0,5
0,5


Гранично  допустиме
28
28
28
31
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
33
Всього
28+3
27+3
27+3
31+3
30+3
30+3
30+3
32+3
30,5+3
30,5+3
33+3
31,5+3
33+3
33+3
33+3

                               Навчальний       план  для учнів 10-11 класів СЗШ №40 м.Львова  на 2017-2018н.р.
Предмети
10
філологічний
10
універсальний
11
філологічний
Класи
10 А
10Б
11 А
Інваріантна складоваУкраїнська мова
4
2
4
Українська література
4
2
4
Зарубіжна  література
3
2
3
Іноземна мова
3
3,5
3
Алгебра
2
2
1/2
Геометрія
1
2
2/1
Інформатика
1
1
1
Історія України
1+0,5
1,5
1,5
Всесвітня історія
1
1
1
Людина і світ
-
-
0,5
Правознавство
1
1
-
Біологія
1,5
1,5
1,5
Екологія
-
-
0,5
Географія
1,5
1,5
-
Економіка
-
-
1
Фізика
2
3
2
Хімія
1
1
1
Астрономія
-

0,5
Художня  культура
0,5
0,5
0,5
Фізична культура
2
2
2
Захист Вітчизни
1,5
1,5
1,5
Технології
1
1
1
Разом       без  ( фізкультури)
32+0,5
30
32,5
Варіативна складова
6 (+0,5)
               8
               5,5
Курси за вибором
2,5
5
3
Геометрія
1

1
Мовленнєвий етикет

1

Хімія

1

Англійська мова

1
Основи христ.етики
1
1
1
Уроки для сталого розвитку
0,5
0,5

Англійська мова
0,5
Історія України
1
Факультативи
3
3
2,5
Історія України


1
Художня культура
1
0,5
Вакансія
2
2,5
1,5
Гранично допустиме
                 33
                 33
                  33
Всього
38
38
38
Немає коментарів:

Дописати коментар